Para cultivar a terra, o agricultor ten que realizar varias tarefas:

  • Arar ou remover a terra cun arado, regala e estercala ou fertilizala para que os cultivos teñan alimento para crecer.

  • Plantar ou sementar e fumigar para que os insectos non destrúan as plantas.

  • Por último, a colleita, que consiste en cortar ou recoller os froitos das plantas cando están maduros.