A pesca marítima pode ser:
  • Pesca de baixura: lévase a cabo cerca da costa, en barcos pequenos e con medios tradicionais.

  • Pesca de altura: lévase a cabol en mar aberto, lonxe da costa, con grandes barcos e modernos sistemas de pesca e conservación do peixe.