A gandería é a cría de animais para obter alimentos e outros productos.