• Cultivos de secaño: medran coa auga da chuvia. Por exemplo: a vide, a oliveira, o trigo, a cebada...

  • Cultivos de regadío: deben regarse con auga de regos e de canles. Por exemplo: as hortalizas, as froiteiras, o arroz...