• Os agricultores traballan a terra para obter alimentos (patacas, trigo...) e outros productos (algodón...)

  • Algúns productos non se poden consumir directamente, por iso pasan por fábricas para transformalos. Son os cultivos industrais, como o da remolacha para obter azúcar.