Como utilizamos SMART Ink noutras aplicacións?

-Word

A forma de traballar nun Word é exactamente igual que nas opcións anteriores, é dicir, podemos escribir co dedo ou rotulador e despois, ao seleccionar o que escribimos, pasalo a texto dixital: