SMART Ink

SMART Ink permítenos debuxar e realizar anotacións en tinta dixital na pizarra interactiva SMART sobre outros programas e aplicacións distintos do software de SMART (Notebook). Para traballar con SMART Ink en aplicacións que non sexan Notebook primeiros debemos comprobar que a barra de ferramentas SMART Ink está activada (aparece sempre na esquina superior dereita como se ve na seguinte imaxe):

Para saber se a barra de SMART Ink está activada fixarémonos na súa cor, se está en verde está Activada e se está en gris está Desactivada, ademais cando está en verde e picamos sobre esta barra se desprega un cadro con diferentes opcións: Dende o menú do SMART Ink podemos realizar as seguintes tarefas: