Como utilizamos SMART Ink noutras aplicacións?

-PDF

Cando traballamos sobre un PDF a forma de usar as ferramentas de SMART Ink é exactamente igual que se o facemos dende unha Web, é dicir, activamos o rotulador dende o menú SMART Ink ou dende a barra de ferramentas flotante ou da bandexa de rotuladores e escribimos o que desexamos, despois podemos capturar tamén: