Como utilizamos SMART Ink noutras aplicacións?

-Escritorio do noso equipo

Cando pulsamos a icona do rotulador da barra de ferramentas flotantes ou levantamos un rotulador da bandexa de rotuladores, ao escribir sobre o escritorio actívase unha ventá (coma se fose un postit) onde podemos escribir, esta opción só se pode facer con SMART Ink activado. As anotacións que realizásemos pódense capturar (dende o menú SMART Ink, que aparece á dereita da ventana/nota/post-it, dende a opción "capturar").