REPRODUCCIÓN CON SMART VIDEO PLAYER

 • Podemos escribir ou debuxar sobre un video que se está reproducindo con este reproductor.
 • Abrimos SMART Video Player desde o menú de Ferramentas de SMART e seleccionamos ARQUIVO - ABRIR. Buscamos a carpeta onde temos o video e o seleccionamos.

Mentres se está reproducindo podemos controlar a reproducción mediante os botóns que aparecen na parte inferior:
 1. Reproduce ou pausa o video.
 2. Detén o video e pasa ao comezo.
 3. Captura a imaxe actual do video.
 4. Pasa o mouse a modo de cursor.
 5. Usa o cursor como rotulador
 6. Cambea a cor do rotulador.
 7. Cambea o ancho do rotulador.
 8. Borra as notas escritas no video.
 9. Pantalla completa.
 10. Repite o video.
 11. Detén o son.
 12. Sube ou baixa o volume.

 • Se collemos un rotulador mentres se reproduce o video, automáticamente se para ata que volvemos a depositar o rotulador na bandexa. Se queremos cambiar esto, temos que ir a Configuración e cambiar esta opción.
 •  Tamén podemos facer que as notas desaparezan gradualmente ao cabo dun tempo.