MENÚS

Os  menús de Notebook dan acceso ás mesmas ferramentas e características da barra de ferramentas e a certas ferramentas non dipoñibles nesa barra.
   
Ficheiro
 • Abre arquivos novos existentes.
 • Garda o arquivo.
 • Garda a páxina actual como plantilla.
 • Exporta o arquivo a unha variedade de formatos de arquivo.
 • Envía arquivo a destinatario de correo.
 • Imprime arquivos ou modifica axustes de impresión.
Editar

(Algunhas accións tamén se fan co menú contextual:botón dereito)

 • Desfai e refai accións previas.
 • Clona, corta, copia, pega, elimina obxectos seleccionados ou tódolos obxectos dunha páxina.
 • Edita o texto.
 • Revisa a ortografía do texto do arquivo.
 • Elimina a páxina actual.
Ver
 • Cambia a vista actual (clasificador, galería, adxuntos, pantalla completa)
 • Esconde a barra de desprazamento lateral.
 • Executa a captura de pantalla ou a sombra de pantalla.
 • Zoom para agrandar ou reducir a vista do contido da páxina.
Inserir
 • Engade páxinas en branco, plantillas, clip art, arquivos de gráficos, arquivos de flash ou hipervínculos.
Formato
 • Cambea propiedades da letra (negriña, subliñado, cursiva)
 • Cambea propiedades de obxectos (cor, ancho de liña, encher de cor, transparencia)
 • Bloquea propiedades e posición de obxectos.
 • Cambea a cor de fondo da páxina.
Matemáticas (só se se ten instalado Smart Notebook Math tools)

 • Ecuacións
 • Polígonos irregulares
 • Polígonos regulares
 • Ferramentas de medición
 • Táboas gráficas
 • Gráficas
Debuxar
 • Crea formas, liñas e texto.
 • Acceso ao rotulador, rotulador creativo e ferramentas de borrado.
 • Selecciona, reordea, agrupa ou desagrupa obxectos.
Axuda
 • acceso á información a cerca de Notebook.
 • Revisa as actualizacións do programa.