INTEGRACIÓN DE LIM EN NOTEBOOK

VIDEO TITORIAL

Podemos integrar un libro LIM nunha unidade didáctica preparada con NOTEBOOK. Os pasos son os seguintes:
 • Abrimos o arquivo de NOTEBOOK e introducimos o arquivo lim.swf  creado no libro LIM en Mi contenido na Ficha Lateral GALERÍAS. Esta primeira operación só haberá que facela a primeira vez, xa que este arquivo quedará para sempre como membro da GALERÍA de NOTEBOOK.

 • Situámonos na páxina de NOTEBOOK onde queremos insertar o libro LIM. Abrimos a Ficha Lateral de Galerías e en INTERACTIVA E MULTIMEDIA, localizamos lim, despregamos o seu menú na frecha e seleccionamos Insertar en Notebook.

 • Pechamos o NOTEBOOK e gardamos o arquivo na carpeta que elixamos.
 • Agora imos á carpeta onde temos o libro LIM, seleccionamos todos os arquivos e copiámolos.

 • Buscamos en MiPc esa carpeta onde gardamos o arquivo de Notebook. Seleccionámolo e, facendo outro clic no seu nome, cambiámoslle a extensión (as tres letras que van despois do punto) notebook pola extensión zip.
 • Lóxicamente, teremos que ter instalado no Pc un compresor de arquivos como Winzip, Winrar, Alzip...

 

 • Ao dar un clic co rato fóra do arquivo, automáticamente cambiará de aspecto e tomará o aspecto dun arquivo comprimido

.

 • Facendo clic co botón dereito sobre o arquivo zip, extraemos todo o seu contido para a carpeta universo, que creará automáticamente dentro da carpeta onde estamos traballando.

 • Facemos dobre clic na carpeta xa descomprimida universo. Buscamos unha carpeta que se chama flash, e dentro dela outra carpeta que se chamará flash1, flas2, flas3...(segun os arquivos multimedia que tivera o arquivo de notebook). Abrimos flas1(se é o caso) e pegamos todo o contido do portapapeis que tíñamos copiado.
 • Buscamos o arquivo que ten a extensión lim (universo.lim, por exemplo) e cambeámoslle o nome universo por lim.
 • Terán que quedar os arquivos lim.lim e lim.swf.

 • A continuación volvemos a comprimir todos os arquivos e carpetas a formato zip.

 • Por último cambiamos a extensión zip pola extensión notebook e xa temos integrado o libro na unidade didáctica.