INSERTAR IMAXES

Para agregar unha imaxe a un arquivo de Notebook temos varias opcións:
  • Usar as ferramentas de captura de pantalla para capturar imaxes que temos na pantalla.

  • Usar o menú Insertar para importar imaxes ou clipart doutro sitio do ordenador ou dun escaner que estea conectado ao ordenador.