GRAVACIÓN DE SESIÓNS

Pódense gravar todas as accións que teñen lugar na pantalla interactiva. Pódese tamén engadir son con un micrófono, controlando a calidade e o formato de video.

Hai tres botóns: Gravar - Pausa - Deter

No menú do botón GRAVAR hai tres opcións:
  • Gravar o escritorio completo.
  • Gravar área.
  • Gravar ventá.