FERRAMENTAS DO ENCERADO DIXITAL

Presionando na icona de Smart na área de notificación (parte inferior dereita) accedemos ao menú de ferramentas:

NOTEBOOK

Serve para gardar as notas escritas na pantalla interactiva ou no ordenador nunha serie de páxinas. Tamén se poden buscar obxectos gardados nas galerías (imaxes, videos, flash...)

GRAVADORA

Grava as accións que teñen lugar na pantalla interactiva. Tamén se gravan sons.

REPRODUCTOR

Pódese escribir ou debuxar sobre imaxes de video. Serve para reproducir arquivos de video almacenados no ordenador.

TECLADO

Serve para escribir ou modificar texto en calquera aplicación sen saír da pantalla.

FERRAMENTAS FLOTANTES

Da acceso rápidamente ao rotulador, ao resaltador, ao borrador e outras ferramentas de uso frecuente. Pódense tamén capturar pantallas ou áreas.