A REPRODUCIÓN DAS PLANTAS

A reprodución das plantas é SEXUAL, reprodúcense coas flores, que teñen unha parte masculina e outra feminina.

A partir das flores fórmanse as sementes. Cando a semente cae á terra, cunha temperatura e humidade axeitadas, xermina e dá orixe á nova planta.