REPRODUCIÓN

A reprodución consiste en que os seres vivos teñen descendentes parecidos a eles. Grazas a esta función, a vida continúa na Terra.