A REPRODUCIÓN NON SEXUAL

Algúns animais reprodúcense sen necesidade de aparearse.. Por exemplo, a estrela de mar cando rompe da lugar a dúas estrelas de mar.

Tamén moitas plantas reprodúcense de forma non sexual, sen intervir as flores. Por exemplo, as oliveiras e as vides plántanse con escallos: ramas que forman raíces, crecen e dan lugar a unha nova planta.