A RELACIÓN NAS PLANTAS

As plantas realizan a función de relación dun modo moi distinto aos animais.

Como non teñen sentidos, nin sistema nervioso, nin poden desprazarse, realizan a función de relación de diversos modos:

  • Medrando cara a luz

  • As raíces medrando cara a onde hai auga.

  • Algunhas abren as flores durante o día, outras pola noite.

A luz entra polo burato da tapa. O lateral da caixa só se abríu para tomar as fotos.