RELACIÓN

A función de relación consiste en captar información do exterior e actuar en consecuencia.

Por exemplo: Se oímos o son do teléfono (captamos información), imos collelo (actuamos en consecuencia)

 

Captamos a información do teléfono que soa.

 

Imos coller o teléfono (actuamos en consecuencia)