NUTRICIÓN

A nutrición consiste en tomar alimentos e empregalos para conseguir enerxía e materiais para o corpo.

A nutrición ten dúas partes:

  • A alimentación (tomar alimentos).

  • A dixestión (descompor e aproveitar os alimentos que se comeron).

 

Os deportistas deben tomar alimentos que proporcionen moita enerxía.

 

A alimentación é o primeiro paso da nutrición. O resto da nutrición ocorre no interior do corpo.