NUTRICIÓN dos ANIMAIS

Todos os animais, incluido o home, deben alimentarse doutros seres vivos. Segundo o alimento que comen, os animais divídense en:
  • Carnívoros: Aliméntanse de animais.
  • Herbívoros: Aliméntanse de plangtas.
  • Omnívoros: Aliméntanse de animais e de plantas.