AS FUNCIÓNS VITAIS

As funcións vitais son actividades que nos diferencian aos seres vivos dos seres inertes.

Estas funcións son tres:

  • NUTRICIÓN
  • RELACIÓN
  • REPRODUCIÓN

 

SER INERTE   SER VIVO