• A roda da alimentación axúdanos a conseguir unha dieta equilibrada.

  • A roda divídese en grupos de alimentos. Debemos tomar máis alimentos dos que ocupan maior espazo na roda.

  • Os alimentos máis pequenos dentro de cada grupo son dos que non debemos abusar.

  • No centro hai dúas cousas esenciais: tomar moita auga e facer exercicio.