• As proteínas forman parte dos músculos e dos órganos do noso corpo.

  • Son necesarias para medrar.

  • Encóntranse na carne, no peixe, nos ovos, nos productos lácteos e nos legumes.