• A dieta é o conxunto de comidas e bebidas que unha persona toma normalmente.

  • Unha dieta saudable debe ser equilibrada e suficiente.

  • Equilibrada: que proporcione a cantidade adecuada de cada nutriente.

  • Suficiente: que proporcione a enerxía eu necesitamos, pero non máis, para non provocar obesidade.

  • Unha dieta saudable non é a mesma para todas as personas: os nenos, por exemplo,teñen que tomar máis proteínas e calcio para medrar; os deportistas necesitan máis alimentos que aporten enerxía para consumir.