• Debemos durmir unhas dez horas ao día.

  • Se durmimos pouco, debilitámonos e será máis fácil caer enfermos.