Para estar sans é imprescindible alimentarnos ben. Por iso imos tratar a alimentación no resto desta unidade.