• Para obter enerxía. O petróleo é unha rocha da que se extraen combustibles: gas, gasolina, gasóleos...

  • Para a construcción. A partir da arxila fabrícanse ladrillos e tellas. O mármore, o granito e a lousa empréganse para construír edificios.

  • Para usos industriais. A partir do petróleo elabóranse plásticos, pinturas e fertilizantes.