Algúns usos dos minerais:

  • Para construír esificios. Por exemplo, o xeso.

  • Paa obter metais. Por exemplo, a magnetita para extraer ferro; a calcopirita, para extraer cobre.

  • Para facer xoias. O diamante, o rubí, a esmeralda...