Os lugares onde hi gran cantidade de rochas chámanse depósitos. Estes depósitos poden estar na superficie ou a moita profundidade.

  • MINAS. Son excavacións de moita profundidade con pozos e túnerles para que os mineiros accedan ás rochas. Das minas extráense minerais e rochas como o carbón.

  • CANTEIRAS. Son excavacións de pouca profundidade. Extráense rochas como o granito e a calcaria.