Os minerais distínguense uns doutros polas súas propiedades. Algnhas propiedades dos minerais son:

  • Dureza. Un mineral duro é dificil de riscalo. O diamante é o mineral máis duro e o xeso é o máis brando (pode riscarse cunha uña).

  • Brillo. Uns minerais son moi brillantes, como a pirita; outros, como o talco, non teñen brillo.

  • Cor. Algúns minerais sempre se encontran cunha cor característica, como a malaquita que é verde; outros teñen cores diferentes, como a calcita, que pode ser branca, laranxa ou verde.

  • Forma. Algúns minerais como a pirita teñen formas regulares: outros teñen formas irregulares, como a malaquita.