Cada vez somos máis
Actualmente somos no planeta máis de 6.400 millóns

Impresionante
Se nos pusésemos en fila cubriríamos 6 veces a distancia entre a Terra e a Lúa
A poboación mantense
Grazas a que continuamente hai nacementos, a poboación mantense e renóvase.
A poboación medra
A poboación non só se mantén, senón que medra continuamente
Catro por segundo
No mundo nacen 15.000 meniños cada hora, ou 4 por segundo