O aparello reprodutor feminino ten dúas funcións: fabricar óvulos e protexer e alimentar o novo ser  despois da fecundación.
Os seus órganos principais son:
  • Os ovarios: dous órganos arredondados que conteñen os óvulos. Desde a puberdade, os ovarios expulsan un óvulo cada mes cara ás Trompas de Falopio
  • As Trompas de Falopio: dous tubos que comunican os ovarios co útero.
  • O útero: unha especie de bolsa onde medra o novo ser ata o nacemento.
  • A vaxina: conduto elástico que comunica o útero co exterior.
  • A vulva: pregamentos da pel que rodean a vaxina. É o único órgano externo. Navulva temén está o oreificio polo que sae a urina.

 

Vista de frente