• Nesta etapa o corpo está totalmente desenvolvido e preparado para ter fillos.
  • Cada vez os cambios son máis lentos e o crecemento detense.