• É a etapa onde o noso corpo prepárase para ser adulto.
  • Aos nenos vólveselles a voz máis grave e saelles peluxe polo corpo e na cara.
  • ás nenas desenvólveselles o peito.