A poboación dun lugar aumenta pola natalidade e a inmigración e diminúe pola mortalidade e a emigración.

 
POBOACIÓN AUMENTA POBOACIÓN DIMINÚE