A poboacón dun lugar pode aumentar ou diminuír. Para saber se unha poboación aumenta ou diminúe hai que ter enconta:

  • A natalidade: número de nenos e nenas que nacen nun ano.

  • Mortalidade: número de persoas que morren nun ano.

Se nacen máis persoas que morren, a poboación aumenta.Se morren máis persoas das que nacen , a poboacion diminúe.