Os emigrantes son as persoas que se trasladan do lugar onde naceron a outro lugar en busca de traballo quedándose a vivir alí

Os inmigrantes son as persoas que chegan a un lugar para vivir nel. Moitas veces teñen dificultades para atopar traballo e adaptarse ó novo lugar.