Poboación Rural

Poboación Urbana

É o conxunto de persoas que viven nas aldeas.
É o conxunto de persoas que viven nas vilas e cidades.