A poboación cambia ao longo do tempo por dúas causas:

O CRECEMENTO NATURAL. É a diferenza entre os habitantes que nacen e os que morren nun ano. En Galicia actualmente o crecemento natural é negativo, e dicir, nacen menos persoas das que morren. A poboación natural en Galicia decrece.

O CRECEMENTO MIGRATORIO. É a diferencia entre os inmigrantes que chegan e os emigrantes que se van. Nos últimos anos en Galicia a poboación crece, porque ainda que continúan marchando galegos fóra, están chegando a Galicia máis inmigrantes.