En Galicia hai tres paisaxes de interior:
  • Montañas. As serras galegas teñen pouca altitude e forman o Macizo Galaico. O pico máis alto é Pena Trevica, con 2.124 m de altura.
  • Vales. Hai moitos, e case todo fluviais. Exemplos: val do Miño, val do Sil, val do Eume, val do Tambre, val do Ulla.
  • Chairas. A máis destacada é a Terra Chá na zon central de Lugo. Outras: Curtis, Lalín, Chantada.