MAPAS A ESCALA

Se observamos nunha esquina do mapa a escala, indicarásenos a equivalencia das medidas reais e as distancias no mapa. Neste indícase que por cada centímetro no mapa hai 100 Km na realidade.

Por tanto, para calcular a distancia entre dous puntos, medimos a distancia no mapa e multiplicarémola por 100. O resultado serán os Km de distancia que hai na realidade entre eses dous puntos.

Pincha no mapa para amplialo e logo fai no caderno o exercicio que se indica.