• As MONTAÑAS son terreos elevados e en pendente. Unha montaña ten tres partes:
    • PÉ: É a parte máis baixa da montaña.
    • CIMA ou CUME: É a parte máis alta.
    • LADEIRA, ABA ou FALDRA: É o terreo que vai desde o pé ata a cima.
  • Os VALES son terreos chans que están entre as montañas.
  • Unha MESETA terreos extensos chans que están situados a bastante altura sobre o nivel do mar.
  • Unha SERRA son varias montañas aliñadas.