Nas paisaxes hai dúas clases de elementos:
  • Elementos naturais: montañas, chairas,, ríos, ...
  • Elementos artificiais, feitos polas persoas: casas, estradas, túneles, campos de cultivo, minas, canteiras...