A vexetación que medra nas beiras dos ríos (amieiros, freixos, silvas, xuncos, espadanas...) chámase vexetación  de ribeira. Ás veces esta vexetación substitúese por campos de cultivo por ser terras propias para os cultivos.