A NUTRICIÓN

   

En que consiste?
Consiste en tomar substancias do medio, transformalas para aproveitalas e eliminar os refugos

Que procesos inclúe?
Inclúe a Alimentación, a Dixestión, a Respiración, a Dixestión, a Circulación e a Excreción..