A DIXESTIÓN

É a fase na que se transforman os alimentos para poder sacar deles os nutrientes. Segue os seguintes pasos:

 

 

 

 

 

 

 

 

3
2
1