Llamada de flecha hacia arriba:  o proceso polo que o sangue percorre todo o corpo para deixar o osxeno e os nutrientes e recoller os refugos.