A refracción é o cambio de dirección da luz ao pasar por un material transparente.

Tamén se produce a refracción cando a luz pasa da auga ao aire ou do aire á auga. Por iso, se introducimos un pao na auga parece que se torce.

   

A luz cambia dúas veces de dirección: ao pasar do aire ao vidro e ao pasar do vidro ao aire.